CHIMU - Tomáš ČINČALA
 

Adresa: Gogolova 92, 790 01 JESENÍK
Mobil: 603 257 984
IČO: 229 88 661
DIČ: 399-6402021142
E-mail: info@chimu.cz

 
Firma byla založena v roce 1990

 

V současné době se zabýváme těmito úzce souvisejícími obory:

 

Produkce hudebních pořadů

je nám velmi blízká, už proto, že jsme se tímhle rozmanitým oborem zabývali
již v nedávné, méně svobodné minulosti. Jsme schopni zajistit tzv. na klíč jak
akce a pořady většího rozsahu (festivaly, dni obcí a měst, módní přehlídky a
prezentace s programem), tak samozřejmně realizovat i dílčí technické poža-
davky na akcích menších (plesy, estrády a diskotéky s programem). Opět je 
naše působnost nejhojnější v regionu Jeseník, kde zajistíme dle místních po-
dmínek nejvodnější prostory na konání akce, její propagaci i vlastní technic-
ké zázemí pro hladký průběh programu.

 

Marketing v reklamě

činnost v téhle oblasti je opět zaměřena regionálně na oblasti okresů Jeseník,
Šumperk a Bruntál. V této oblasti jsme schpni profesionálně zhodnotit situaci a
navrhnout reálné možnosti zadání reklamy v médiích v těchto lokalitách. Opět
jsme především zaměřeni na venkovní reklamu.

 
Venkovní reklama
V oblasti venkovní reklamy se zabýváme výlepovou službou v celém okrese
Jeseník. Provádíme výlep plakátů A3 - A1, které nám klient dodá, anebo mu
zajistíme zhotovení podle jeho požadavku, příp.dle dodané grafické předlohy.
V celém okrese Jeseník zajistíme výlep, popř. jeho fotodokumentaci a průb.
kontrolu.
Dále zajišťujeme reklamu na vlastních billboardových plochách v okrese Je-
seník a Šumperk. Na billboardy jsme také nově schopni zhotovit ekonomický
velkoplošný černý laserový tisk na reflexní plakátovací papír. Samozřejmostí
je zajištění výlepu takového plakátu složeného z 24ks A1 dílů. Plakáty dodáme
i do jiných agentur a větším množství.